Niet verschenen

Niet verschijnen bij de Huisarts / Praktijkondersteuner / Doktersassistente zonder af te bellen heeft consequenties.

Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat voor de huisarts / praktijkondersteuner / doktersassistente onnodig veel tijd verloren.

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen? Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval ruim van tevoren en geef door dat u niet kunt komen. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt? U  krijgt een rekening bij niet verschijnen zonder bericht. U ontvangt dan een rekening van € 18,86. Deze rekening wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

Onverwachte situaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor. Het afgelopen jaar kwamen met enige regelmaat te veel mensen  niet opdagen op de afgesproken tijd bij de huisarts/ praktijkondersteuner/doktersassistente. Wij zien ons daarom helaas genoodzaakt om deze regeling te moeten treffen.

Wilt u onnodige kosten voorkomen, belt u dan op tijd af.