Jaarverslag / Beleidsplan

Steeds vaker hebben patiënten en externe organisaties behoefte aan inzage in de organisatie, werkwijze en kwaliteitsontwikkeling van uw huisartsenpraktijk. Daarom stellen we deze beschikbaar voor iedereen die geinteresseerd is.

De meest recente jaarverslagen zijn:

- Jaarverslag 2016 Praktijk Van Grondelle&Littooij

- Jaarverslag 2016 Gezondheidscentrum De Bosrand 

Jaarverslagen van voorgaande jaren:

Jaarverslag 2015 GezondheidscentrumDeBosrand

- Jaarverslag 2015 PraktijkVanGrondelleLittooij 

- Jaarverslag 2012 

- Jaarverslag 2013

- Jaarverslag 2014

Beleidsplan:

- Beleidsplan 2012-2015