Praktijkondersteuning

Chronische ziekten zoals Diabetes Mellitus en COPD hebben veel begeleiding nodig, waar een praktijkondersteuner tijd en kennis voor heeft. Daarom werkt er een praktijkondersteuner bij ons in de praktijk. Zij ontlast de huisarts en verricht in overleg met de huisarts een aantal taken in de praktijk waarvoor zij speciaal is opgeleid. Bijstelling of verandering van de behandeling vindt altijd plaats na overleg met de huisarts.

In deze praktijk is Jeannette Stenger als praktijkondersteuner werkzaam. De meest voorkomende werkzaamheden van haar zijn:


SPREEKUUR VOOR PATIENTEN MET DIABETES (suikerziekte):

Begeleiding van mensen met diabetes

Voorlichting en educatie

Drie-maandelijkse controle

Jaarcontrole

Zonodig doorverwijzen naar oogarts, dietist, podotherapeut, pedicure e.a.

 

SPREEKUUR VOOR ASTMA/COPD-PATIENTEN:

Begeleiding van mensen met Astma/COPD

Voorlichting en educatie

Longfunctietesten

Instructie inhalatietechniek

Leefstijladviezen

Zonodig doorverwijzen naar fysiotherapeut, dietist, saneringsdeskundige, thuiszorg

Zonodig inschakelen huisarts/longarts.

 

ANDERE TAKEN:

Voorlichting geven en begeleiden bij stoppen met roken

Leefstijl-adviezen

Begeleiden bij afvallen

 

AFSPRAKEN MAKEN:

Heeft u Copd,  Diabetes Mellitus of heeft u behoefte aan ondersteuning bij verandering van leefstijl, dan kunt u haar bereiken via onze assistente tel.nr. 0343-512331