Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Van Grondelle & Littooij


Huisartsenpraktijk Van Grondelle & Littooij

Arnhemsebovenweg 285 E
3971 MH DRIEBERGEN
Telefoon: 0343-512331
Spoed: 0343-517070
Fax: 0343-510032
Receptenlijn: 0343-513530

praktijk@

huisartsendriebergen.nl

www.huisartsenpraktijk.info

E-mail: praktijk@huisartsendriebergen.nl


Openingstijden

De praktijk is iedere werkdag geopend:

Openingstijden

   

Maandag

8:00 17:00

Dinsdag

8:00 17:00

Woensdag

8:00 17:00

Donderdag

8:00 19:00

Vrijdag

8:00

17:00

Op maandagochtend en vrijdagochtend is er een inloopspreekuur van 7:30 tot 7:45 voor eenvoudige hulpvragen. Voor dit inloopspreekuur hoeft geen afspraak gemaakt te worden.

Donderdag is er een avondspreekuur tot 19.00 uur. Voor dit spreekuur moet wel een afspraak gemaakt worden.

Telefonische bereikbaarheid

 

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 17:00 uur. De receptenlijn kunt u 24 uur per dag inspreken.

0343-512331 Het normale praktijknummer dat u kunt gebruiken tijdens openingstijden. Kijk ook bij FAQ

0343-517070 Het spoednummer dat u kunt gebruiken bij spoedgevallen tijdens de openingstijden. Bel bij levensbedreigende spoedgevallen 112!

0343-513530 De receptenlijn. Via dit nummer kunt u een recept aanvragen, 24 uur per dag. Ingesproken voor 10.00 uur 's ochtends, ligt het recept de volgende dag na 15.00 uur klaar bij uw apotheek.

088 130 96 10 Het nummer van de huisartsenpost dat u kunt gebruiken 's avonds en in het weekend.

 

Verzorgingsgebied

Het verzorgingsgebied van de praktijk is Driebergen-Rijsenburg en stopt in Zeist bij de Laan van Beek en Rooijen en stopt in Doorn bij de Woestduinlaan. Odijk behoort niet tot het verzorgingsgebied.

Afspraak maken

Voor het maken van afspraken kunt u de praktijk bellen. Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Op maandag en vrijdag is er een inloopspreekuur van 7:30 tot 7:45 uur. Dit inloopspreekuur is bedoeld voor korte hulpvragen. Het staat de huisarts vrij bij een ingewikkelder hulpvraag u door te verwijzen naar het afspraakspreekuur. Op donderdagavond is er een (afspraak) avondspreekuur van 17.00 tot 19.00 uur.

Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Het telefonisch spreekuur is een terugbel spreekuur. U laat de assistente weten dat u een medische vraag heeft en u wordt door uw huisarts teruggebeld.U kunt ook vragen of u teruggebeld kan worden via het Contactformulier (voor 10.00 aangevraagd, dezelfde dag teruggebeld). Het telefonisch spreekuur is meestal tussen 11:00 en 12:00 uur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak dan kunnen we er rekening mee houden in onze agenda.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

 

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie! Bij andere spoedgevallen 0343-517070.

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. Soms is de huisarts visites aan het rijden. Daarom is het altijd prettig als u van te voren even belt. Dan kunnen wij rekening houden met uw komst.

De praktijk is geopend van 8.00 tot 17.00uur. Op maandag en vrijdag van 7:30 tot 17:00 en dinsdag van 8:00 tot 19:00 uur.

Telefonisch spreekuur

Voor eenvoudige vragen en uitslagen van het laboratorium kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Het telefonisch spreekuur vindt iedere werkdag plaats. Indien u gebruik wilt maken van het telefonisch spreekuur, vraagt u dit voor 10.30 uur aan bij de assistente. U wordt dan door de dokter teruggebeld op een afgesproken tijd.

Het nummer voor het telefonisch spreekuur is:

0343-512331

Het is ook mogelijk via het Contactformulier een korte (niet spoedeisende) vraag te stellen. Binnen 2 dagen krijgt u antwoord.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Bel om een huisbezoek aan te vragen zo mogelijk voor 10.00 uur.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Praktijkondersteuning

Chronische ziekten zoals Diabetes Mellitus en COPD hebben veel begeleiding nodig, waar een praktijkondersteuner tijd en kennis voor heeft. Daarom werkt er een praktijkondersteuner bij ons in de praktijk. Zij ontlast de huisarts en verricht in overleg met de huisarts een aantal taken in de praktijk waarvoor zij speciaal is opgeleid. Bijstelling of verandering van de behandeling vindt altijd plaats na overleg met de huisarts.

In deze praktijk is Jeannette Stenger als praktijkondersteuner werkzaam. De meest voorkomende werkzaamheden van haar zijn:


SPREEKUUR VOOR PATIENTEN MET DIABETES (suikerziekte):

Begeleiding van mensen met diabetes

Voorlichting en educatie

Drie-maandelijkse controle

Jaarcontrole

Zonodig doorverwijzen naar oogarts, dietist, podotherapeut, pedicure e.a.

 

SPREEKUUR VOOR ASTMA/COPD-PATIENTEN:

Begeleiding van mensen met Astma/COPD

Voorlichting en educatie

Longfunctietesten

Instructie inhalatietechniek

Leefstijladviezen

Zonodig doorverwijzen naar fysiotherapeut, dietist, saneringsdeskundige, thuiszorg

Zonodig inschakelen huisarts/longarts.

 

ANDERE TAKEN:

Voorlichting geven en begeleiden bij stoppen met roken

Leefstijl-adviezen

Begeleiden bij afvallen

 

AFSPRAKEN MAKEN:

Heeft u Copd,  Diabetes Mellitus of heeft u behoefte aan ondersteuning bij verandering van leefstijl, dan kunt u haar bereiken via onze assistente tel.nr. 0343-512331

Avond-, nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost tel. 088 130 96 10

De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost in Zeist

https://www.primair-hap.nl/huisartsenposten/zeist

Op de huisartsenpost werken alle huisartsen van de regio De Bilt, Bilthoven, Zeist, Driebergen, Doorn, Maarn en Soesterberg samen.

 

 

Openingstijden

Iedere werkdag na 17:00, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartsenpost geopend.

Afspraken

Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand

Adres huisartsenpost

Het adres van de huisartsenpost is:

Huisartsenpost Zeist

Prof Lorentzlaan 76, Zeist

(Gevestigd in Diakonessenziekenhuis)

088 130 96 10

 

Rekening

Voor consulten en visites in de avond- nacht en weekenddienst, ontvangt u een rekening van de centrale huisartsenpost.